ธกส. เปิดให้ลงทะเบียน สิuเชื่อสู้ภัย10,000 ได้ทุกอๅชีพ ชำระคืuเพียง 330 เท่านั้น

โครงการที่จะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนี้เป็นโครงการของธนาคารธกส.เรานี่เองนะครับชื่อเต็มก็คือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับที่ออกต้องการมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนและเผชิญปัญหาด้านการเงินในช่วงบ้านเมืองมีโรคระบาดนะครับโดยจะให้ยืมไม่
เกิน 10,000 บาทโดยได้อนุมัติเงินไปแล้วเพื่อรองรับพี่น้องที่ต้องการเงินด่วนไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 20,000 บาทครับเงินจำนวนนี้ทางธนาคารนี้ผู้บริหารของธนาคารได้ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทั้งหมดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั่วไปควรทำไร่ทำนาชาวบ้านทั่วไปก็

สามารถเข้าถึงโดนชนตรงนี้ได้นะครับวันนี้เราจะมาเล่ารายละเอียดจุดเด่นของคนที่จะทำการยื่นขอได้มาเล่าให้ฟังนะครับทางธนาคารอนุมัติให้ทำเรื่องกู้
ได้รายละไม่เกิน 10000 บาทนะครับถ้าจะกู้เยอะกว่านั้นต้องไปดูสินเชื่ออื่นของทางธกส.ดูนะครับสำนักอัตราดอกเบี้ยนิดเดียวยังครับเพียงคิดอัตรา

ดอกเบี้ย 0.1 ต่อเดือนคำนวณง่ายๆก็ได้ออกแค่ 10 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสมัครง่ายค้ำประกันไม่มีนะครับสมัครได้เลยทั้งหมดให้ประชาชนชำระได้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันอนุมัตินะครับและทางธนาคารเองมีการพักชำระหนี้ให้ 6 เดือนแรกก็คือไม่ต้องจ่ายชำระเลยครับต้องเป็นเกษตรกรหรือผมคน
ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวเกษตรกรนะครับทั้งที่เป็นลูกค้าของธนาคารแล้วหรือยังไม่เป็นก็ได้ครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีแล้วทำการสมัครกับทางธนาคารได้เลยครับเลยไปที่ธนาคารสาขาใกล้บ้านได้เลยไม่ต้องไปไกลนะครับอย่าลืมนะครับผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 70 ปีครับ

ถ้าสน โอเค ไว้เดี๋ยวเราแจ้งรๅยเอียดให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *